אגדות חז"ל

אגדות חז"ל

 

סיפורי התורה ואגדות חז"ל מעובדים לגיל הרך.

עשרה עמודי צבע, דפי קרטון קשיחים.

 

עריכה: דב לוריא

איור: רחלי דויד

כותרים:

יוסף מוקיר שבת,

השבת אבדה,

בר יוחאי,

דוד וגולית,

מעשי רבי חייא,

 תיבת נח,

גם זו לטובה,

לטב עביד,

יונה הנביא,

חוני המעגל,

יראת שמים,

עולי הרגל לירושלים.