הסידור הראשון שלי.png

הסידור הראשון שלי

עמודי קרטון קשיח

שנים עשר לחצנים

מודה אני

שמע ישראל

אדון עולם

יגדל אלוהים חי

הדלקת נרות שבת

לכה דודי

שלום עליכם

חגים