ספרים קשיחים

הפכים וצורות בחרוזים

נהנים ולומדים על צורות והפכים, קדימה הצטרפו ילדים

ארץ ישראל שלי- מפות מצוירות

ספר קרטון קשיח הנפתח כלפי מעלה ובכך שומר על צורתה של ארץ ישראל

משלב תמונות ואיורים

המפות בנושאים הבאים:

אתרי טבע, צורות התיישבות, ערים עתירות, החי בארץ, הצומח בארץ, מאורעות מהתנ"ך

מחיר קטלוגי 72 ש"ח 

מושגים ראשונים

ספר המלמד מושגים ראשונים בסיסים לגיל הרך.

חמישה עמודי צבע, דפי קרטון קשיחים.

כותרים: מלבושים, גן משחקים, בעלי מקצוע, אוכלים ומברכים,קריאת שמע שעל המיטה.

מחיר קטלוגי 26 ש"ח 

אגדות חז"ל

סיפורי התורה ואגדות חז"ל מעובדים לגיל הרך.

עשרה עמודי צבע, דפי קרטון קשיחים.

כותרים: יוסף מוקיר שבת, השבת אבדה, בר יוחאי, דוד וגולית, מעשי רבי חייא, תיבת נח, גם זו לטובה, לטב עביד, יונה הנביא, חוני המעגל, יראת שמים, עולי הרגל לירושלים.

מחיר קטלוגי 26 ש"ח 

Please reload