האדמו"ר הזקן

ניגוניו ותולדותיו של האדמו"ר הזקן

ציורים: יחיאל אופנר

עיבוד ונגינה: אלאור ולנר