ניגוני הרועים

"הלשון היא קולמוס הלב והניגון הוא קולמוס הנפש"

כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי

 

מאז ומעולם תפסה הנגינה מקום מרכזי מאוד בהוויית החסידות בכלל ובהווייתה של חסידות חב"ד בפרט. בכוחו של הניגון לרומם את האדם ולעורר בו רגשות של קדוּשה ושל דבקוּת בה' יתברך. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בניגון שהולחן או אוּמץ על ידי צדיק יסוד עולם. בספר שבידיכם 12 ניגונים אותנטיים מאת רועי החסידות הכללית וחסידות חב"ד, החל מהבעל שם טוב הקדוש וכלה ברבי מליובאוויטש. אל כל ניגון וניגון נלווים סיפורו של הניגון ותמצית תולדותיו של הרועה שהלחינוֹ או שאימץ אותו. יצירה מוזיקלית ערכית נוספת מבית גרסא דינקותא.