הרבי שלי

ניגוניו ותולדותיו של הרבי מליובאוויטש

ציורים: יחיאל אופנר

עיבוד ונגינה: אלאור ולנר