אצא לי השוקה גייפג.jpg

אצא לי השוקה

?כיצד קורא התרנגול

?ואיך נוער החמור

דרך שיר הילדים האהוב "אצא לי השוקה" 

נכיר את הקולות שחיות שונות משמיעות

בכל עמוד לחצן המשמיע בית מהשיר

ולחצן נוסף המשמיע את קול החיה

איורים: שירלי וייסמן