20200526_113512.png

פלא של יום הולדת - ספר אור קולי

מוחאים כפיים והספר מתחיל לשיר

מתופפים על התוף והספר מנגן

"נושפים על הנרות והנרות יכבו והספר יתחיל לשיר "היום יום הולדת

מומלץ לצפות בסרטון

ימולדת עמוד 1.png